L'Shogun of Amayadori-ken (Ken)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

Yuu-Go Shun'You Kensha

Ausstellungen

Yuu-Go Shun'You Kensha

Spanischer Champion
Portugiesischer Champion

Zuhause

Yuu Go
Yuu Go im Garten (Foto: Tatjana Drewka)

Yuu Go im Mai 2009
Yuu Go im Mai 2009 (Foto: Tatjana Drewka)

Gemütlich, andere Rüden können ihn nicht provozieren. Verschmust und liebt seinen Kong (mit und ohne Inhalt). Wenig Jagdtrieb, aber liebt lange Spaziergänge.

- Fotos -

Yuu Go
Yuu Go

Yuu Go

Yuu-Go Shun You Kensha
Yuu Go (2 Jahre)

Yuu Go
Yuu Go (2 Jahre)

Yuu Go
Yuu Go (1 Jahr)

Yuu Go
Yuu Go als Welpe

siehe auch