Rajah (R-Wurf)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

Yuu-Go Shun'You Kensha

Spanischer Champion

Portugiesischer Champion

- Fotos Nachzuchten -

Yuu-Go Shun'You Kensha

Yoshiko
Yoshiko

Kami Halne Wzgorze
Kami Halne Wzgorze (HD A)

Okashii Hime
Okashii Hime (HD A) Augen: o.B

Saisho
Saisho (HD A) Augen: o.B.

Shitsuko Fumi
Shitsuko Fumi (HD A) Augen: o.B.

Shukoshi
Shukoshi (HD A) Augen o.B.

Welpe von Yuu Go x Boja   Geronimo
Yuu Go x Boja

Welpe von Yuu Go und Jissai No
Welpe von Yuu Go und Jissai No

Welpe von Yuu Go und Jissai No
Welpe von Yuu Go und Jissai No

Fumi
Fumi (14 Wochen) Yuu-Go x Jissai No

Welpe von Yuu Go
Welpe von Yuu Go

Kaminari
Kaminari (Nachzucht von Yuu-Go)

siehe auch