Tatami, Nachtucht Korai (Tora)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

News 2008

Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo) L'Shogun of Amayadori-ken (Ken)

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

  • Am 27. August 2008 wurde Senryou Go Musashi Aiwa der Titel Internationaler Champion (FCI) mit nur 2 3/4 Jahren verliehen.

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)  Kajitsu No Esashigun Go (Sashi)

  • Am 10. Mai 2008 erhielt Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki) das V1, CAC und CACIB bei der CACIB in Arnheim und hat nun alle Voraussetzungen für den internationalen Champion.

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

  • Am 04. Mai 2008 erhielt Yumenoshima No Shingo Go (der Vater unserer Welpen) das V1 VDH-Cha, CAC und CACIB bei der Europasieger in Dortmund und wurde BOB.

Shigeru
Sein Sohn Shigeru

  • Am 06. April 2008 erhielt Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki) das V1 VDH-Cha, CAC und CACIB bei der CACIB in Berlin und hat nun alle Voraussetzungen für den dt. Champion.

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)

Yuu-Go Shun You Kensha

siehe auch