Tatami, daughter of Korai (Tora)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

News 2008

Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo) L'Shogun of Amayadori-ken (Ken)

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki) Yuu-Go Shun You Kensha

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi) Yuu-Go Shun You Kensha

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki) Yuu-Go Shun You Kensha

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi) Yuu-Go Shun You Kensha

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi) Kajitsu No Esashigun Go (Sashi)

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

  • On 04 May, 2008 Yumenoshima No Shingo Go (father of our puppies) was BOB on the Europasieger in Dortmund and awarded VDH Cha, CAC, CACIB for the males.

Shigeru
His son Shigeru

  • On 06 April, 2008 Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki) was Best Female in Berlin and awarded VDH Cha, CAC, CACIB for the females

Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)

Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)

Yuu-Go Shun You Kensha

see also

Seitenanfang

The German Kennel Club   of Amayadori Ken: Akita kennel since 1994   Fédération Cynologique Internationale

Homepage | News | Puppies | Contact | Deutsche Seiten (with Impressum & Datenschutz)