Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

Tenjouhomare Go Miyagi Watanabe Kensha
(Aka)

- Ahnentafel (Pedigree) Deckrüde -

Tenjouhomare Go Miyagi Watanabe Kensha (Aka)

Griechischer Champion 2013

Luxemburgischer Champion 2012

Internationaler Schönheits-Champion 2011

VDH-Europasieger 2010 und 2011

FCI-Jahrhundertsieger Dortmund 2011

Deutscher Champion (VDH)

AKIHO 09-325,
HD A1

  Eltern/
Parents
Großeltern/
Grandparents
Urgroßeltern/
Great grandparents

Tenjouhomare Go
Miyagi Watanabe Kensha,
20.01.2009

Mikunihomare Go Nagata Kensha
AKIHO 08-558

Kokushi Go Kurashiki Wakamatsusou
AKIHO 07-1054

Goryou Go Kurashiki Wakamatsusou
AKIHO 04-963

Suzu Go Kaanoe Hacchou
AKIHO 01-2599

Hana Go Korian
AKIHO 06-1924

Kouka Go Nagata Aikensou
AKIHO 03-918

Bizankou Go Aikensou
AKIHO 04-1755

Kouju Go Miyagi Watanabe Kensha
AKIHO 07-1371

Mine No Hikari Go
Niigata Daiichi Kensha
AKIHO 03-2283

Jumon Go Senshuu Takashihamasou
AKIHO 02-617

Reina Go Miyagi Kozaki Kensha
AKIHO 00-1954

Kokuhoume Go
Kyuuberu
AKIHO 05-1341

Tempou Go Miyagi Ibukisou
AKIHO 04-511

Benisuisen Go Niigata Daiichi Kensha
AKIHO 03-492

Platzierungen - diese bis Juni 2011 und viele mehr

 • BOB, CACIB, CAC auf der Limburg-Show am 26.06.2011 in Genk (Zuchtrichter: M. Manders)
 • 3. BOG, BOB, CACIB, CAC auf der Pinkstershow am 11.06.2011 in Arnhem (Zuchtrichter: Karel Horak)
 • Europasieger 2011, BOS, CACIB, CAC und VDH Cha bei der Europasieger-Ausstellung am 07.05.2011 in Dortmund (Zuchtrichter: Stefan Sinko)
 • FCI-Jahrhundertsieger 2011, BOB, CACIB, CAC und VDH Cha bei der FCI-Jahrhundertsieger-Ausstellung am 06.05.2011 in Dortmund (Zuchtrichterin: Sheena Clark)
 • BOB, CACIB, CAC und VDH Cha bei der internationalen Ausstellung am 24.04.2011 in Dresden (Zuchtrichter: Nikos Vazakas)
 • BOB, CACIB, CAC und VDH Cha bei der internationalen Ausstellung am 12.12.2010 in Kassel (Zuchtrichter: Klaus Strack)
 • BOB, CAC und VDH Cha bei der nationalen Ausstellung am 21.08.2010 in Leipzig (Zuchtrichter: Nikos Vazakas)
 • BOB, CACIB, CAC und VDH Cha bei der internationalen Ausstellung am 20.08.2010 in Leipzig (Zuchtrichter: Guido Schäfer (D))
 • BOB, CACIB, CAC und VDH Cha bei der internationalen Ausstellung am 29.05.2010 in Giessen (Zuchtrichter: Heinz Kleinheisterkamp)
 • BOB, CAC und VDH Cha bei der nationalen Ausstellung am 24.05.2010 in Saarbrücken (Zuchtrichter: Guido Schäfer (D))
 • Europasieger 2010, CACIB, CAC (AC) und VDH Cha bei der VDH Europasieger-Ausstellung am 09.05.2010 in Dortmund (Zuchtrichter: Yossi Rothschild)
 • VDH Cha auf der Internationalen Rassehund-Ausstellung in Lingen am 25.04.2010 (Zuchtrichter: Erwin Deutscher)

siehe auch