Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

Mary Go Shue
(Mairi)

- Ahnentafel (Pedigree) Hündin -

Mary Go Shue (Mairi)

LOI 01/65821,
HD A

  Eltern/
Parents
Großeltern/
Grandparents
Urgroßeltern/
Great grandparents

Mary Go Shue,
28.08.2000,
LOI 01/65821

International Champion
Koji Delle Bianche Vallate
LOI 075367

Camp Riprod.
Genji Go Musashi Aiwa
TC059232

Togoku Go Shimoda Korofune
Akiho 90-5493

Aihime Go Musashi Aiwa
Akiho 92-293

Tatsumaki Go
LOI TC 032493

Taroh of Noshiro Senju-Soh
AG 054893

Sanmark Tatsuko-Go
TC 024577

Jiryoku-Go No Shatsuko
TC 069390

World Champion
Seihoh of Juntaidoh
JKC JL-178/92EO
HD A

June No Fuji of Toriyamataka
JL EO178/9921D

Tenkoh of Furujah Soh
JL E078/922D

Shogunhime Go Okayama Nakanishiso
LOI TC058653

Tochi No Shogun Go Saitama Hibariso
Akiho 86-2522

Maihime Go Okayama Nakanishiso
Akiho 90-6668

siehe auch