Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

Kiriko-Hime-Go Miyagi Kozaki Kensha
(Kiri)

- Ahnentafel (Pedigree) Hündin -

Kiriko Hime Go Miyagi Kozaki Kensha (Kiri)

AKIHO 00-2181,
HD A

  Eltern/
Parents
Großeltern/
Grandparents
Urgroßeltern/
Great grandparents

Kiriko Hime Go Miyagi Kozaki Kensha
08.07.2000

Ryouun Go Mamurokawa Suzumoto
AKIHO 98-2471

Keiun Go Oosaka Korakuen
AKIHO 97-3130

Tora
AKIHO 95-2497

Toko
AKIHO 95-4670

Nogiku Go Mamurokawa Suzumoto
AKIHO 97-2610

Ryuuko
AKIHO 96-3824

Miharu
AKIHO 96-2071

Yumetorame Go Miyagi Kozaki Kensha
AKIHO 96-2974

Shikishima Go Okino Kensha
AKIHO 90-6143

Bitchuufuji
AKIHO 87-94

Zuiunme
AKIHO 88-4139

Yumeji No Torame Go Okuyama Kensha
AKIHO 94-5046

Torateiou
AKIHO 93-3267

Miyagimaru
AKIHO 90-2193

siehe auch