Kind mit Akita

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

Besondere Akita-Fotos

Unsere kleine Bilder-Galerie

Akita mit Kind
Patricia (2 1/2 Jahre) und Kymei-Maru of Miss Otafuku (5 Jahre), 1996

Akita im Schnee
Gin Kaori v.h. Hof v. Bloemendaal, 4 Monate,
Go Shinzo No Shatsuko, 1996

Akita am Planschbecken
Welpe (7 Wochen), 1996

Akita Welpen
Welpen 7 Wochen, 1996

Akita Welpen
Welpen 8 Wochen, 1996

Banira Toranaga-Ken
Banira Toranaga-Ken, gew. 04.07.1992
in der Veteranenklasse 2001