Tatami, daughter of Korai (Tora)

of Amayadori Ken

Banira, Chino & AntaiOkashii Hime of Amayadori-ken (Jojo)Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi)Kiriko (Kiri)Senryou Go Musashi Aiwa (Shiki)WelpeYuu GoKenKajitsu (Sashi)

News 2010

  • On 12 December 2010 Tenjou Homare (Aka) was awarded the V1 VDH-Cha, CAC and CACIB at the international dog show in Kassel and he was Best of Breed (BOB)

Tenjou Homare (Aka)

Shinju of Amayadori-ken (Pünktchen)

Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo) Tenjou Homare (Aka)

  • On 21 August 2010 Tenjou Homare (Aka) was awarded the V1 VDH-Cha, CAC at the national dog show in Leipzig and he was Best of Breed (BOB)

Tenjou Homare (Aka)

  • On 20 August 2010 Tenjou Homare (Aka) was awarded the V1 VDH-Cha, CACIB and CAC at the international dog show in Leipzig and he was Best of Breed (BOB)

Tenjou Homare (Aka)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi) Yuu-Go Shun You Kensha

  • On 29 May 2010 Tenjou Homare (Aka) was awarded the V1 VDH-Cha, CACIB and CAC at the international dog show in Giessen and he was Best of Breed (BOB)

Tenjou Homare (Aka)

  • On 24 May 2010 Tenjou Homare (Aka) was awarded the V1 VDH-Cha, CAC at the national dog show in Saarbrücken and he was Best of Breed (BOB)

Tenjou Homare (Aka)

  • On 09 Mai 2010 Tenjou Homare (Aka) was European Winner 2010 in Dortmund and awarded VDH Cha, CAC, CACIB for the males.

Tenjou Homare (Aka)

Jissai No Hi Ga Noboru (Jupi) Tenjou Homare (Aka)

Shinju of Amayadori-ken (Pünktchen) Tenjou Homare (Aka)

Okashii Hime of Amayadori-ken (Jojo) Tenjou Homare (Aka)

see also

Seitenanfang

The German Kennel Club   of Amayadori Ken: Akita kennel since 1994   Fédération Cynologique Internationale

Homepage | News | Puppies | Contact | Deutsche Seiten (with Impressum & Datenschutz)